Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Визначення теорій
Теорія прийняття рішень може розглядатися із двох точок зору. З одного боку, це деяка абстрактна теорія, яку можна використовувати для опису прийняття рішень. Як виникла вона й чи відбиває реальні процеси мислення - нас не цікавить. З іншого боку, ця теорія може служити моделлю реальних процесів, що відбуваються в живих системах, що приймає рішення. Це - психологічний аспект проблеми.

У цьому випадку теорію прийняття рішень можна використовувати для досить загального опису поводження в рамках дослідження стимул - реакція. Саме в цьому полягає інтерес теорії для психології. На початку теорія прийняття рішень буде розглянута як абстрактна теорія. Потім вона буде використана для одержання різних моделей поводження в рамках дослідження стимул - реакція.

Визначення теорійТеорія прийняття рішень - статистична теорія й, отже, у ній використовується поняття ймовірності. Вона є досить загальною й може бути застосована для досить загальних завдань. Отже, спочатку варто сформулювати основні поняття цієї теорії. У пий використовуються три групи символів. По-перше, символи, що описують стан зовнішнього середовища, вони можуть бути числами або подіями. По-друге, символи, що описують висловлення щодо станів. Події називаються гіпотезами.

І, нарешті, використовуються дані, що визначають інформацію про зовнішнє середовище, отриману в досвіді. Основним завданням теорії статистичних рішень або теорії перевірки гіпотез є перевірка правдоподібності або істинності тієї або іншої гіпотези а підставі наявної інформації про стан зовнішнього миру.

Зрозуміло, перевіряти істинність тієї або іншої гіпотези необхідно тільки в тому випадку, якщо наявні відомості про дійсні стани (у прикладі - це показання барометра) не достатні для достовірного підтвердження тієї або іншої гіпотези. Саме із цієї причини наші твердження є лише імовірнісними.

Перше питання, що виникає при ухваленні рішення, ставиться до вирішального правила, на підставі якого можна прийняти або відхилити передбачувану гіпотезу. Існує дуже простої й разом з тим загальне вирішальне правило, що використовується в теорії прийняття рішень. Для цього спочатку варто дати імовірнісний опис станів зовнішнього миру.

Припустимо, що нам відомі апріорні ймовірності станів ці стани становлять повну систему подій, так що р. Ці числа і є тією реальною інформацією, що є для ухвалення рішення. Просте й важливе вирішальне правило статистичної теорії рішення полягає в тому, щоб зрівняти між собою апостеріорні ймовірності різних гіпотез і прийняти ту з них, для якої ця апостеріорна ймовірність найбільша.
Стр. статті: 1
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009