Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Аналіз впливу шумів
Другим важливим джерелом шуму є непереборні флуктуації стимулу, пов'язані із квантовою природою світла. Цей шум пов'язаний із флуктуацією числа квантів світла, що поглинаються рецептором від джерела світла постійної інтенсивності. Флуктуації описуються функцією розподілу Пуассона. Звідси видно, що модель, заснована на двох зазначені вище джерелах шуму, не приводить до закону Вебера.

Однак експериментальне підтвердження закону кореня квадратного було отримано для подразників малої інтенсивності Барлоу, Трейсман. Таким чином, два зазначених джерела шуму не приводять до закону Вебера. Тому варто спробувати розглянути інше джерело шуму в надії на те, що останній дозволить одержати закон Вебера. Третє джерело шуму повинен бути загальним для всіх модальностей, тому що закон Вебера має місце для всіх модальностей.

Таким третім джерелом шуму може бути нейрональный шум, тобто власний шум нейронів. Щодо цього джерела є мало даних. Для побудови моделі будуть зроблені два припущення, що стосуються нейронального джерела шуму поглинання кванта світла викликає в обсмоктувати системі випадковий сигнал із середньою інтенсивністю тя й дисперсією as .

Таким чином, система рецепторів подібна ряду паралельних ланцюгів (ліній передачі імпульсів), кожна з яких пов'язана з одним рецептором, причому паралельні ланцюги містять внутрішні джерела шуму.

Нехай на сітківку (рецепторне поле) діють фотони. За час Т випадкове число m фотонів, що потрапили на сітківку, підкоряється закону Пауссона, де v - середнє число фотонів, що попадають на рецептори в одиницю часу. Поглинання i-те фотона викликає випадковий сигнал Xt на виході i обсмоктувати ланцюжка із середнім значенням тг і дисперсією crs. Зроблене припущення щодо обсмоктувати шуму охоплює обидва випадки. При малих значеннях інтенсивності сигналу s і малих значеннях зоровий аналізатор поводиться як квадратичний детектор.

При більших значеннях s виходить лінійний закон, тобто закон Вебера. В основу висновку цього закону для диференціального порога було покладене припущення про сильний коррелированное сусідніх каналів, що проводять імпульси від рецепторів в обсмоктувати систему. Це припущення вимагає експериментальної перевірки й додаткового теоретичного обґрунтування
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009