Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Асиметрія робочих характеристик
Робочі характеристики можуть бути асиметричними щодо діагоналі з негативним нахилом, як, наприклад. У цьому випадку РХ можна апроксимувати різними кривими. Зокрема, замість нормальних функцій щільності ймовірності можна використовувати експонентні щільності ймовірності або щільності ймовірності Ре-леї.

Однак можна зберегти нормальні щільності ймовірності для й підібрати для них відповідні значення параметрів. У випадку асиметрії середньоквадратичні значення вже не можна припускати рівними.

При цьому. Значення параметра Дт. дорівнює 1,35. Цікаво, що відношення дає гарну апроксимацію для великого числа експериментальних даних (хоча цей факт є, звичайно, чисто емпіричним).

Так, наприклад, у випадку ідеального спостерігача виходить симетрична РХ, коли спостерігач має повну інформацію про сигнал s. У випадку неповної інформації про сигнал РХ виявляється асиметричною. Для значень параметрів відношення правдоподібності до залишається монотонною функцією х.

Використання робочих характеристик, побудованих в імовірнісному масштабі
Індивідуальні розходження робочих характеристик дає майже завжди асиметричну характеристику.

Звукові сигнали також часто приводять до асиметричного РХ, але для деяких спостерігачів РХ виявляється симетричною. Як і для звукового відчуття, тут є індивідуальні розходження. Верхня крива має параметри, а нижня - - відповідає симетричної. Для першого випробуваного, для другого випробуваного. Таким чином, РХ трохи варіюють при переході від однієї модальності до інший і для різних випробуваних.

Для з'ясування причин цих варіацій необхідні подальші дослідження. Для побудови РХ можна використовувати різні схеми досвідів.

Якщо застосовується двох альтернативна схема з одним інтервалом стимулювання, то для однієї крапки робочої характеристики необхідно провести одну серію досвідів з фіксованими умовами (фіксованою апріорною ймовірністю появи сигналу й фіксованих цін). Визначивши частоти р и р, одержуємо одну крапку РХ.
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009