Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Детектор що обгинає
Як треба з, відношення правдоподібності залежить тільки від що обгинає хг гармоніки на частоті сигналу

Тому що функція Бесселя нульового порядку 10 - монотонно зростаюча функція х, те відношення правдоподібності також є монотонною функцією я,. Якщо говорити про оптимальне виявлення сигналу з невідомою фазою 0, то результат, отриманий в, легко зрозуміти. Оптимальна процедура складається в цьому випадку у вимірі амплітуди що обгинає х1 на частоті сигналу. Ця амплітуда не залежить від різниці фаз між гармоніками сигналу й шуму

Розглянемо тепер наступне завдання: потрібно знайти апостеріорні щільності. Відповідно до визначення, коли є присутнім один шум, квадрат нормованої нормальної випадкової величини має %2 -розподіл з одним ступенем волі.

Останнє вираження відомо як розподіл Релея. Для визначення апостеріорної щільності варто знову скористатися правилом обчислення відносини правдоподібності для складних гіпотез.

Коли до сигналу s додається шум, то значення що обгинає xt залежить від різниці фаз між гармоніками сигналу й шуму. Отже, ця крива для хг, близьких до А и А й, має нормальний розподіл з параметрами N. Щільності залежать від відношення амплітуди сигналу до середньоквадратичного значення шуму. Значенню А = 0 відповідає сигнал, що складається з одного шуму

Апостеріорні щільності ймовірності енергетичного детектора
У додатку отримані апостеріорні щільності ймовірності сигналу на виході енергетичного детектора, які потім використовуються для побудови РХ і М-Функцій. На підставі й можна визначити математичне очікування й дисперсію для диференціальної схеми досвідів. У цьому випадку потрібно визначити умовні математичні очікування й дисперсію статистики на виході детектора, коли на його виході є сигнали основний сигнал.

При обчисленні математичного очікування й дисперсії для сигналу в і просто варто покласти. Коли число ступенів волі величини Ys досить велико, Х 2-розподіл апроксимується нормальним.
Параметри апостеріорних нормальних плотностей визначаються згідно. Маючи апостеріорні щільності ймовірностей статистики G, можна побудувати РХ і М-Функції для енергетичного детектора. Іншою зручною величиною, яку можна використовувати для характеристики роботи детектора, є ймовірність правильної відповіді р2 у досвідах із двома інтервалами стимулювання. Величину р2 можна легко визначити по експериментальної РХ як площа під РХ.
Стр. статті: 1
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009