Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Експеримент із примусовим вибором
Вона складається із трьох відрізків. Короткий відрізок на початку координат відповідає, тобто самому строгому критерію. Потім від крапки з координатами починається друга ділянка з нахилом. Ця ділянка займає більшу частину РХ і триває до крапки з координатами. Ця частина РХ відповідає помірному критерію спостерігача. І нарешті, остання ділянка РХ у правому верхньому куті відповідає мінімальному порогу X, тобто найменш твердому критерію спостерігача.

Звідси можна укласти, що РХ для експерименту типу так-немає лежить нижче, ніж РХ в експерименті із примусовим вибором. Це значить, що в експерименті з подвійним інтервалом ми одержуємо в середньому більший відсоток правильних відповідей.

При побудові РХ у схемі з подвійним інтервалом з'ясовується важлива властивість РХ процесу рішення. Саме у випадку подвійного інтервалу варто говорити вже про площину хгх2, а для експерименту з т інтервалами - про m-мірний простір. Таким чином, розмірність простору сигналу хгх2 може бути значно більше одиниці.

При цьому чутливість визначається границею m-мірного простору. Однак РХ процесу рішення при цьому залишається одномірної. Це дуже важлива властивість РХ аналогічно властивості шкали, що залишається одномірної для будь-якої розмірності простору
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009