Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Експериментальні РХ
У цьому випадку експериментатор повинен знати, які параметри варто міняти для того, щоб одержати РХ рішення. Як показує експеримент, у цьому випадку зміна апріорних імовірностей, qH впливає на рішення. На рішення впливають також інструкції, що даються випробуваному, які в якімсь ступені еквівалентні цінам, що входять у рівняння.

Експериментальні крапки добре лягають па криву з нормальними апостеріорними плотностями ймовірностей f, з рівними середньоквадратичними значеннями. Параметр дорівнює 0,850. Величини порогів можна визначити, знаючи пороги Xi0 для відповідних значень pt фіктивної тривоги.

Поріг K оцінюється по згладженої РХ, побудованої по формулах,. Можна й по-іншому побудувати РХ, змінюючи ціни й залишаючи апріорні ймовірності постійними. Крапки в лівому нижньому куті відповідають високій винагороді cSs за правильне визначення сигналу й більших значень порога.

Це треба з вираження вхідного в до0. Крапки РХ у правому верхньому куті відповідають високій винагороді cNn за правильне рішення про шум. У цьому випадку значення Я0 згідно зменшується.

Так само як і раніше, теоретична РХ у досвіді зі змінними цінами добре збігається з експериментальними крапками для нормальних функцій і за умови.

Порівняння рішень спостерігача з оптимальними рішеннями.При порівнянні рішень спостерігача з оптимальними бейесовскими рішеннями (найбільш загальними з відомих рішень) важко очікувати збігу його порогів X з оптимальними значеннями порогів ДО0, отриманих у формулі.

Якщо навіть прийняти, що вирішальне правило спостерігача є бейесовское вирішальне правило й поріг спостерігача визначається по формулі, то ще залишається неясним, чи відповідають суб'єктивні ціни й апріорні ймовірності спостерігача цінам і апріорним імовірностям формули

Для перевірки цієї відповідності порівняння з оптимальними рішеннями представляється досить цікавим.

Поріг до оцінюється по РХ, побудованої експериментально, і дорівнює тангенсу кута нахилу дотичній РХ у крапці а. Оптимальне значення до0 оцінюється по формулі.
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009