Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Характери функцій
Для визначення функції правдоподібності до, що у цьому досвіді залежить від двох значень, х1г х2, сигналу х відповідно в першому й другому інтервалах спостереження, необхідно мати дві умовні щільності ймовірності. Таким чином, в окремому випадку незалежних симетричних спостережень (as = a") у двох інтервалах опис схеми із примусовим вибором збігається з описом схеми типу так - немає . Розходження буде лише у виборі параметра, що в в 2 разів більше значення в схемі так - немає.

Нехай спостерігач вибирає інтервал, у якому відношення правдоподібності має більшу відносну величину (стосовно значення л в іншому інтервалі), і нехай випадкові величини s при наявності сигналу і Я при наявності одного шуму незалежні.

Якщо вибірці з s + п відповідає величина Xs, більша, ніж Хп при вибірці п, то вибір спостерігачем першого інтервалу буде правильним рішенням. Тоді для ймовірності правильної відповіді із при порозі Я0 можна по теоремі множення записати тому що правильна відповідь є подією, рівною добутку двох незалежних подій.

Імовірність правильної відповіді для будь-якого порога можна одержати по теоремі додавання ймовірностей. Тому що ймовірності безперервні функції, то ймовірність рг правильної відповіді дорівнює. Дійсно, р їсти ймовірність виявити шум, коли s = 0 при порозі . Але ця ймовірність є умовною ймовірністю гіпотези N про шум, коли в дійсності є один шум п.

Остання формула дозволяє інтерпретувати р2 як площа під РХ процесу рішення. Добуток під інтегралом визначає площа елементарної смужки при порозі. При цьому, коли поріг 0 змінюється в межах від, диференціал, змінюється в межах від нуля до одиниці

Тому межі інтегрування в заміняються межами 0 і 1 в. Таким чином, ми одержали ще одну важливу властивість РХ, яке можна було б назвати глобальним. Саме по виду РХ можна судити про середню якість процесу рішення для даного спостерігача.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009