Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Логарифмічна шкала Фехнера
Таким чином, за одиницю виміру відчуття приймається величина е.з. р. Будь-яке відчуття може бути обмірюване в одиницях е.з. р. У цьому зміст закону Фехнера. Однак варто мати на увазі, що цей закон володіє одною особливістю, що відрізняє його від відомих фізичних законів.

Закон Фехнера не допускає прямої перевірки виміром, тому що неможливо виміряти величину відчуття. У цьому його істотну відмінність від закону Вебера, на підставі якого він отриманий. Розглянемо тепер висновок закону Фехнера на підставі шкали відносини правдоподібності. Використовуючи й припускаючи, що середньоквадратичне значення власного шуму системи є лінійна функція про = ax, для диференціала Д можна одержати співвідношення, наслідком якого буде закон Фехнера. Припущення про лінійність функції про є наслідок закону Вебера.

При дослідженні логарифмічної шкали корисно зупинитися на її практичному значенні. Її поява мала велике значення для рішення різних практичних питань. Так, інженери зв'язку почали використовувати децибел як одиницю відносної інтенсивності звукових сигналів.

Один децибел дорівнює логарифмічної одиниці й приблизно відповідає різницевому порогу. В оптику й фотографії стали використовувати фільтри, калібровані по логарифмічній шкалі щільності. Фізіологи у своїх роботах одержали підтвердження логарифмічної залежності, використовуючи реєстрацію електричних стимулів, зокрема частота розряду нейрона є логарифмічною функцією величини стимулу.

Таким чином, логарифмічна шкала виявилася досить універсальної для того, щоб залучити до себе велика увага. Однак успіх логарифмічного закону виявився передчасним.

При більше ретельному дослідженні з'ясувалося, що логарифмічна шкала виявляється непридатної в ряді випадків, хоча для деяких сенсорних просторів, наприклад простору відчуття висоти, логарифмічний закон досить точно задає його шкалу.
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009