Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Оцінка власних шумів детектора
Це підтверджує припущення про залежність внутрішніх шумів від розв'язуваного завдання. Як уже вказувалося, така залежність може здійснюватися завдяки зміні внутрішньої структури обсмоктувати системи. Надалі під оцінкою власних шумів системи (детектора) буде розумітися знаходження параметра що рівносильно оцінці спектральної щільності N12 власного шуму детектора, тому що енергія сигналу легко може бути визначена виміром на генераторі, що задає сигнал s.

Для того щоб оцінити параметр, необхідно описати процес сприйняття сигналів обсмоктувати системою. Якщо мова йде про слабкі сигнали, то опис істотно спрощується. У справжній книзі такий опис проводиться з використанням шкали відносини правдоподібності. Основними характеристиками при цьому будуть РХ і М-Функція процесу рішення. Для оцінки можна тепер використовувати теорію РХ і М-Функцій. Розглянемо оцінку параметра у випадку, коли сигнал s відомий точно.

Якщо вважати, що s змішується із внутрішнім шумом аддитивно, то детектор приймає рішення на підставі сигналу. Для досвідів за абсолютною схемою з одним інтервалом стимулювання основні рівняння мають вигляд. Перше рівняння визначає М-Функцію (як функцію параметра) для значення, що відповідає заданої ймовірності фіктивної тривоги. Це значення визначається із другого рівняння.

З іншого боку, рівняння є параметричними рівняннями РХ рішення. На підставі цих рівнянь були складені таблиці значень імовірностей р и р залежно від значень параметра. У таблиці втримуються РХ для позитивних і негативних значень. Таблиці можна використовувати як для оцінки параметра, так і для побудови М-Функцій. Для оцінки параметра вхідними величинами таблиці I є ймовірності, розташовані відповідно в першому вертикальному й горизонтальному стовпцях таблиці.

Для абсолютної й диференціальної схем досвідів у подвійному інтервалі РХ визначається рівняннями. Тому таблиця параметра також застосовна. Розглянемо тепер оцінку параметра у випадку, коли корисний сигнал s визначений з точністю до фази й експеримент проводиться за абсолютною схемою з одним інтервалом стимулювання. Ця схема має велике значення в психоакустике. Апріорні щільності ймовірності що обгинає визначаються рівняннями.
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009