Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Визначення порога в психофізиці
Такою характеристикою є сімейство РХ, що залежать від параметра. З іншого боку, у психофізиці вичерпною характеристикою є сімейство психометрических функцій, що залежать від імовірності фіктивної тривоги р. Ці характеристики нееквівалентні. У той час як РХ, відповідно до теорії рішень, дають вичерпний опис детектора, психометрическая функція дає лише неповний опис детектора. Вона містить сховані параметри, що залежать від власних шумів обсмоктувати системи.

Розглядаючи сімейство РХ, можна помітити, що для заданої ймовірності фіктивної тривоги р залежить від параметра. У цьому також легко переконатися, використовуючи нормальну апроксимацію плотностей. Рівняння визначають РХ залежно від уже відомого параметра. З першого рівняння видно, що ймовірність р визначається відносною величиною корисного сигналу (щодо внутрішнього шуму системи). Параметр 0 може бути визначений з умов.

Отже, 0 , так само як, є порогом. Однак між і 0 є істотне розходження: поріг 0 ураховує власний шум системи, у той час як не залежить від нього. Характеристика, називана надалі М-Функцією, повністю описує сприйняття слабких сигналів. З іншого боку, такий опис представляється також РХ.

Звідси треба, що між РХ і М-Функцією повинна існувати зв'язок. Цей зв'язок установлюють рівняння.

Парі значепий р и р згідно відповідають певні значення 0 і. Якщо = const, те, як це видно з рівняння, значення р и р належать однієї РХ. Те перше рівняння визначає М-Функцію. Більше важливої є залежність між досвідченої РХ рішення і їй відповідної М-Функцією. Маючи таку залежність, можна переходити від однієї кривої до інший, не роблячи апроксимацію експериментальних кривих. Цей зв'язок легко зрозуміти на підставі. Нехай, наприклад, потрібно по РХ визначити відповідну М-Функцію.
Стр. статті: 1 2 3 4 5
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009