Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Поняття оптимальності
Початок оптимальності
Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду

Правило використовує поріг відносини правдоподібності. Цей несподіваний результат близький до однієї з основних гіпотез, що належать класичній психофізиці: гіпотезі існування критичного значення стимулу - порога відчуттів

Відповідно до цієї гіпотези реакція на подразник з'являється, якщо, і не з'являється. Це вирішальне правило набагато простіше правила. При цьому виникає цікаве й важливе питання: чим вирішальне правило відрізняється від елементарного правила.

Виявляється, що вирішує правило дозволяє одержати в деякому змісті кращий результат у порівнянні із правилом. Для того щоб у цьому переконатися, досить розглянути завдання виявлення сигналу для випадку, коли відношення правдоподібності не є монотонною функцією. Для цього варто обчислити р и р для цих двох вирішальних правил

Порівнюючи між собою р і рг, можна помітити, що для випадку, і саме для нього, що вирішує правило дає кращий результат у порівнянні з елементарним правилом. У випадку елементарного вирішального правила ймовірності р и р рівні площі під кривими й праворуч від лінії х = 1.

Отже, рішення, що використовує відношення правдоподібності, може привести до кращого результату в порівнянні з елементарним рішенням, що використовує поріг. Це досягається, що більше загальне правило у випадку еквівалентно декільком порогам на осі х. У загальному випадку може бути будь-яке число значень на осі х.


Поріг значення стимулу й поріг X, відносини правдоподібності. Таким чином, перехід до шкали відносини правдоподібності приводить до кращих рішень.
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009