Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Поняття оптимальності
Таким чином, якщо, те є деяка ймовірність того, що предмет буде віднесений до класу hx. Якщо області визначення плотностей імовірностей не накладаються один на одного, то завжди можна так розділити площина на області. Якщо ознаки х, у можуть приймати лише дискретні значення, то можна скласти таблицю значень ознак.

Порівняння відносини правдоподібності з порогом розбиває безліч значень на два класи. Якщо з'являється пара ознак, що попадає у відведені квадрати, то предмет ставиться до першого класу. У противному випадку він ставиться до другого класу. У цьому випадку є кінцевими безлічами ознак.

Варто помітити, що різні оптимальні критерії є окремими випадками бейесова правила й виходять із нього відповідним вибором цін. При цьому вирішальне правило виявляється універсальним. Розглянемо деякі критерії оптимальності. Критерій Неймана - Пирсона.

Критерій вимагає, щоб при заданій величині а ймовірності помилки першого роду й величина помилки другого роду були мінімальні. Критерій Неймана-Пирсона звичайно використовується, коли помилка першого роду обходиться значно дорожче помилки другого роду й необхідно гарантувати заданий рівень а. Якщо р є монотонною функцією ос, то оптимальності як такий немає.

Просто, чим менше сс0, тим більше р, і навпаки. Для того щоб зрозуміти, що критерій приводить до вирішального правила типу, досить помітити, що умовний мінімум р досягається, якщо має мінімум величина, де множник у визначається з умови а - .

Поклавши в сп - з22 = 0, gyp, ми переконуємося, що критерій Неймана-Пирсона є часткою случаємо критерію й, отже, мінімум величини в досягається, коли використовується вирішальне правило. Для того щоб помітити, що цей критерій також приводить до вирішального правила, досить покласти.
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009