Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Проблема шкалирования
Можна побудувати психофізичні шкали в тих випадках, коли немає фізичного континуума, у якому розташовуються об'єкти, що відчуваються нами. Такі шкали називають психометрическими. Наприклад, можна використовувати психометрическую шкалу для оцінки кольору матеріалу. У більше загальному випадку психофізичну шкалу можна використовувати для оцінки особистості, картини, наукового дослідження й т.д.

Такі шкали були названі оцінними й широко застосовуються в психології й повсякденному житті. Оцінні шкали дуже зручні, вони дозволяють вимірювати такі об'єкти, за які ніколи не узявся б фізик. Тепер ми повинні остаточно залишити нашу аналогію обсмоктувати системи з вимірювальним приладом, тому що останній ні в якій мері не дозволяє будувати оцінні шкали.

Тут ми відходимо від проблеми просто виміру й зіштовхуємося з якісно новими - із проблемами розпізнавання й рішення. Отже, поряд з фізичним простором, у якому визначаються об'єкти, що відчуваються нами, (різні предмети, джерела світла й звуку й т.д.), є простір відчуттів, у якому ці об'єкти сприймаються обсмоктувати системою. Це простір не є точною копією фізичного простору. Як ми переконалися, уже при переході від найпростіших стимулів до їхнього відчуття змінюється масштаб.

У зв'язку із цим методи вивчення простору відчуттів у психофізиці одержали назву шкалирования. По-перше, вивчення шкал дозволяє детально досліджувати структуру сенсорного простору, у якому відчуваються предмети навколишні нас миру, і, таким чином, описати такі феномени, як відчуття й сприйняття. По-друге, шкалирование має велике практичне значення. Людина бажає можливо краще пізнати й використовувати навколишні його явища.
Стр. статті: 1 2 3 4 5
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009