Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Робітники характеристики
Число відрізків, що становлять РХ, дорівнює числу значень відносини правдоподібності. Зокрема, РХ складається із двох відрізків. РХ у загальному випадку має до - 1 кутову крапку на інтервалі, де до - число можливих значень функції к. Надалі ми побачимо, що РХ біноміального розподілу для т описує сприйняття слабких сигналів, у теорії низького порога

Через важливість рівнянь приведемо їхній прямий висновок, ґрунтуючись на визначенні ймовірності влучення й імовірності фіктивної тривоги.

Розглянемо завдання розрізнення двох біноміальних розподілів р и р для випадку, коли.

Якщо для рішення використовувати відношення правдоподібності й поріг, то для ймовірності правильного рішення (імовірності влучення) можна записати а для ймовірності неправильного рішення (імовірності фіктивної тривоги). Якщо прийняти, то відношення правдоподібності зростає зі збільшенням х. Тоді ймовірності влучення й фіктивної тривоги можна записати у вигляді, Таким чином, ми знову одержали рівняння. При висновку цих рівнянь не використовувалося поняття оптимальності.

Зокрема, ми ніде не використовували які-небудь оптимальні стратегії в завданні розрізнення біноміальних розподілів. Проте РХ відразу приводить нас до оптимальних стратегій. Безпосередньо видно, що для заданої ймовірності фіктивної тривоги не можна одержати більшої ймовірності влучень, чим значення р, обумовлене на отриманої РХ.

Отже, таке рішення буде оптимальним за критерієм Неймана - Пирсона. Таким чином, РХ визначає граничні можливості рішення для заданих розподілів. Для того щоб відзначити цю властивість РХ, іноді говорять об щирої РХ рішення на відміну від інших рішень, для яких РХ лежить нижче щирої РХ.

Такі РХ іноді називають неістинними (improper). Розглянемо тепер відношення правдоподібності й РХ для біноміального розподілу при. Функція Я визначена тільки для дискретних значень. Число значень % не перевершує числа значень, прийнятих випадковою величиною х. Розглянемо випадок, коли. Якщо ps то стає невизначеним вираженням.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009