Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Робітники характеристики
З іншого боку, якщо, те стає невизначеністю виду. Дослідження цих крайніх випадків показує, що коли, те поріг = трп, тобто дорівнює математичному очікуванню біноміального розподілу.

Якщо ж, тобто поріг дорівнює числу незалежних випробувань. РХ рішення, що відповідає відношенню правдоподібності, аналогічно случаю т = 1 є полігоном, що складається з т -f- 1 лінійного відрізка.

На показані РХ для випадків. РХ у випадку біноміального розподілу визначається наступними параметричними рівняннями які відрізняються від рівнянь лише тим, що ймовірності р и р виражені через імовірності протилежних подій, у є параметром (порогом ухвалення рішення).

На підставі можна одержати різні сімейства РХ, змінюючи або т, або ймовірності ps і рп при постійному т. Виключити параметр із рівнянь так, щоб одержати явне рівняння РХ, аналогічне, не можна, тому що ці рівняння досить складні.
Тому для побудови потрібно використовувати або таблиці біноміального розподілу для обчислення сум в, або нормальне наближення біноміального розподілу.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009