Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Поділ обсмоктувати системи
Функціональний поділ обсмоктувати системи на підсистеми
Взаємозв'язок між теорією порога й теорією статистичних рішень дозволяє інакше трактувати завдання виявлення сигналів людиною й одержати важливі висновки, що стосуються виміри порогів. У теорії статистичних рішень функції є характеристиками корисного сигналу й шуму. При описі сприйняття ті ж самі функції можуть трактуватися інакше.

Інше трактування повинен одержати й поріг 0. Функцію й поріг можна використовувати для функціонального поділу механізмів на чисто рецептивні механізми прийняття рішень і пам'ять. Рецептивні механізми служать для безпосереднього перетворення подразника (звук, світло) у послідовність імпульсів.

До таких механізмів варто віднести рецептори. До інших механізмів варто віднести обсмоктувати ланцюжки, що перетворять ці імпульси, і ланцюжка, відповідальні за ухвалення рішення. Саме ці механізми можна описати функцією К и порогом . Зокрема, описують вплив зовнішніх інструкцій на ухвалення рішення й вплив інформації, що втримується в пам'яті.

Подібний поділ всієї системи на рецептивну систему, систему ухвалення рішення й пам'ять виявляється важливим не тільки з описової точки зору. Воно важливо також і в практичному відношенні. Так, протягом ряду десятиліть у психофізиці при експериментальному визначенні порога пропонувалися різні строгі методики для оцінки порога.

Однак від випробуваного до випробуваного спостерігалася значна варіабельність результатів. Можливість опису чисто рецептивних процесів і несенсорної інформації в термінах функції й порога 0 дозволяє зрозуміти й передбачати зміну порога.

Більше того, стає ясним, що зміни порога ДО0 (порога) лежать в основі всякого процесу сприйняття. Однак варто мати на увазі, що в рамках теорії рішень весь процес сприйняття описується характеристиками деякого еквівалентного сигналу й шуму, а саме функцією К и порогом oi які також залежать від сигналу х і характеристик типу цін за правильні й неправильні рішення.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009