Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Різні схеми досвідів
Різні схеми досвідів для одержання робочих характеристик і М-Функцій
Дві схеми ставляться до виявлення відомого сигналу s в одному інтервалі спостереження. У цій схемі корисний сигнал s є збільшенням сигналу з і рівняється з диференціальним порогом детектора. При цьому інтенсивність сигналу з може значно перевищувати абсолютний поріг детектора. Із цієї причини другу схему природно називати диференціальною.

Експерименти, проведені по третій і четвертій схемах,- це поширення двох перших схем на випадок подвійного інтервалу спостереження. Таким чином, експерименти по абсолютній і диференціальній схемах тут проводяться із двома інтервалами спостереження (із примусовим вибором). Варто помітити, що перші дві схеми досвідів істотно різняться. Розходження ж між двома першими й двома наступними схемами не так велико.

Таким чином, статистика G при гіпотезах Нг і Н2 розподілена нормально з параметрами для - середньоквадратичне значення випадкової величини G Найбільш важливою особливістю обсмоктувати систем є залежність у не тільки від зовнішнього джерела шуму, але також і від внутрішніх шумів нейрональной системи. Як буде показано нижче, дійсна величина спектральної щільності N 2 може в кілька разів перевищувати для зовнішнього джерела шуму.

Для того щоб одержати РХ, необхідно виключити із системи параметр х. Для побудови М-Функції необхідно по заданій імовірності фіктивної тривоги із другого рівняння визначити значення. Робочі характеристики й М-Функції при сприйнятті тимчасових сигналів відрізняються деякими особливостями. Відповідно до рівнянь і обидві криві залежать від параметра - відносини сигнал шум, що для тимчасового сигналу х залежить від енергії сигналу s і спектральної щільності шуму NJ2.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009