Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Різні схеми досвідів
Побудова робочої характеристики й М-Функцій для другої схеми досвідів.У другому випадку експеримент ведеться за диференціальною схемою. Так само як в абсолютній схемі, тут можна використовувати для ухвалення рішення статистику G. Відмінність складається лише в тім, що сигнал х, на підставі якого детектор приймає рішення, буде вже мати інший вид, а саме. Так само як і раніше, п - шум (внутрішній + зовнішній), з - основний сигнал, на тлі якого виявляється сигнал Думаючи, так само як і раніше, п гауссовским, одержимо для статистики G нормальні апостеріорні щільності й - Для того щоб записати їх, оцінимо математичне очікування й дисперсію статистики G для другої схеми досвідів.

Таким чином, параметр д! для диференціальної схеми також визначається формулою. Рівняння відрізняються від відповідних рівнянь лише тим, що ймовірність фіктивної тривоги залежить від скалярного добутку, що входить у х. Перше рівняння визначає М-Функцію. На відміну від першої схеми тут М-Функція залежить також від основного сигналу с.

Ця залежність є складної, тому що х залежить від скалярного добутку, що входить у вираження х у відповідності з.

У цьому випадку говорять, що сигнали ця ортогональны. Тоді відповідно до рівняння переходять у рівняння. Диференціальна схема в цьому окремому випадку еквівалентна абсолютній схемі досвідів. М-Функція не залежить від основного сигналу с.

Крім двох крайніх випадків, коли кут ф між векторами с и s дорівнює або, мабуть, можуть бути проміжні випадки. Таким чином, в експерименті за диференціальною схемою в загальному випадку є сімейство М-Функцій для різних основних сигналів. Для синфазних сигналів сімейство М-Функцій залежить від енергії основного сигналу

Третя й четверта схеми досвідів
У третій схемі досвіди ведуться за абсолютною схемою із двома інтервалами спостереження. У цьому випадку статистикою G, від якої залежить функція правдоподібності, так само як у першій схемі, є скалярний добуток G = хsdtо.

Однак на відміну від першої схеми статистика G може приймати тут різні значення: G і G2 у двох інтервалах спостереження. В одному з інтервалів утримується корисний сигнал, а в іншому - один шум. Рівняння визначають РХ і М-Функції в експерименті за абсолютною схемою в подвійному інтервалі. Ці рівняння незначно відрізняються від відповідних рівнянь для диференціальної схеми досвідів в одному інтервалі.
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009