Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Різні схеми досвідів
Всі зауваження, що ставляться до побудови РХ і М-Функцій для першої схеми, повністю застосовні до рівнянь. У четвертій схемі спостереження проводяться у двох інтервалах і вирішується завдання перевірки гіпотез Н1 і Я2 про наявність у сигналі х сигналу.

Таким чином, мова йде про виявлення сигналу s, що є збільшенням основного сигналу с. Якщо для ухвалення рішення про наявність сигналу s у четвертій схемі також використовувати величину z, то легко показати, що рівняння для РХ і М-Функції виявляються тотожними рівнянням.

Це має місце тому, що використання статистики z припускає повну симетрію спостережень в обох інтервалах, завдяки чому поріг ухвалення рішення дорівнює одиниці. На цьому ми закінчимо розгляд теорії РХ і М-Функцій для різних схем досвідів

Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009