Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Сенсорний простір
Але ця ідея використовується вже не в просторі стимулів, а в сенсорному просторі. Як ми побачимо далі, це не те саме. Простір стимулів на підставі може розбиватися на многосвязные області дуже складної форми. Таким чином, перехід у простір відчуттів значно спрощує завдання ухвалення рішення.

Варто помітити, що в найпростішому випадку правило збігається із класичним граничним правилом ухвалення рішення, заснованому на існуванні абсолютного порога величини стимулу. Це правило формулюється простір у такий спосіб: якщо I - віянь переривана, монотонно зростаюча функція скалярної величини х, те із треба правило якщо, те приймається гіпотеза Я2; якщо, те приймається гіпотеза.

У силу монотонності порогу відповідає єдиний поріг на осі стимулу й, навпаки, порогу відповідає єдиний поріг на осі відносини правдоподібності.

У загальному випадку (немонотонної функції правило нееквівалентно правилу і є узагальненням останнього. Можливість природної психофізичної інтерпретації вирішального правила дозволяє сподіватися на ефективність його застосування для дослідження обсмоктувати систем.

У цьому параграфі розглядаються основні характеристики системи, що приймає рішення за правилом. Системи, що працюють за правилом відносини правдоподібності, досить різноманітні й можуть мати дуже складну структуру.

Ними можуть бути які-небудь технічні пристрої, наприклад, для прийняття слабких сигналів, машини для технічної або медичної діагностики або обсмоктувати системи, що приймають рішення. Спосіб опису таких систем залишається загальним.

Однак між технічними й обсмоктувати системами, що приймають рішення за правилом, є істотне розходження. Коли мова йде про технічну систему, то відношення правдоподібності й поріг у визначаються на підставі відомих умов завдання.

У випадку обсмоктувати системи ці величини залишаються невідомими. Справді, нехай обсмоктувати система вирішує завдання виділення подразника s на тлі власних шумів. У цьому випадку е,- є сумішшю корисного сигналу s і нейронального шуму п. Але тоді функції р и р у виявляються невідомими, тому що невідомо спосіб змішання сигналу s з нейрональным шумом п і невідомі характеристики останнього.
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009