Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Шкала відносини правдоподібності
Залежність має місце тільки для нормальних функцій і тому є лише однієї з можливих. Визначення функції з умови інваріантності порога до0 відносини правдоподібності до зміни величини стимулу s є однієї з основних завдань психофізики.

Вона містить у собі вибір функції, інваріантної стосовно зміни s, і експериментальну оцінку функції для реальної обсмоктувати системи. Зрозуміло, це завдання виходить за рамки теорії статистичних рішень. Цікавим прикладом її рішення є закон Вебера. Користуючись, можна побудувати шкалу з одиницею відчуття, рівної ледь помітному розходженню. Дійсно, за величину е.з. р. на підставі можна прийняти відчуття А, викликуване відносним збільшенням стимулу As s.

Будь-яке інше відчуття можна виміряти тепер в одиницях А. Рівняння в наступному параграфі використовується для побудови логарифмічної шкали. Для одержання залежності варто припустити, що рівняння залишається справедливим для нескінченно малого збільшення ds. Тепер стає ясним перехід у до функції. У цьому випадку рівняння легко інтегрується.

Якщо проинтегрировать це диференціальне рівняння, то вийде явна залежність, виражена формулою. Однак для цього повинна бути відомої функція a. При цьому особливо важливо точно оцінити поводження функції про в околиці крапки, тому що воно визначає вид шкали. Вибір одиниці відчуття відповідно до варто розцінювати як один з важливих результатів сучасної психофізики.

Як буде показано, на підставі можна одержати різні шкали, допускаючи ті або інші припущення відносно функції a. Універсальність співвідношення зв'язана, очевидно, із удалим вибором нормальних плотностей імовірності й для апроксимації функції к.
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009