Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Система зі змінною структурою
Система є системою зі змінною структурою. Дійсно, для різних сигналів s включаються різні обсмоктувати ланцюжки, що і є причиною зміни власного шуму системи. Це зміна структури й приведе до різної величини й характеру власного шуму. Тому оцінка власного шуму обсмоктувати системи є досить важливим і цікавим завданням. Це завдання можна вирішити, якщо припустити, що в обсмоктувати системі використовується шкала відношення правдоподібності й має місце рівняння.

Через важливість оцінки власних шумів системи нижче розглядається рішення цього завдання на основі експериментальної РХ. Вона отримана в експерименті по виявленню звукового сигналу в зовнішньому білому шумі інтенсивності N0. Експеримент проводився n абсолютній схемі з одним інтервалом стимулювання.

При цьому варто пам'ятати, що N ставиться до сумарного шуму інтенсивність зовнішнього шуму, інтенсивність внутрішнього шуму детектора. Передбачається, що зовнішній і внутрішній шуми статистично незалежно. Відповідно до першої схеми досвідів теоретична РХ визначається рівняннями з параметром. У результаті апроксимації експериментальної. Це значення також легко визначити, користуючись таблицями З іншого боку, якщо враховувати інтенсивність тільки зовнішнього джерела шуму, то можна визначити. Як і слід було сподіватися, величина d0 виявилася більше величини через те, що N1 менше інтенсивності сумарного шуму N.

Цих даних легко визначити співвідношення між інтенсивністю зовнішнього шуму N0 і інтенсивністю сумарного шуму.

З розглянутого приклада видно, що внутрішні шуми детектора досягають значної величини й ними не можна зневажити. Зокрема, при побудові М-Функцій і РХ у параметрі варто обов'язково використовувати величину N, що ставиться до сумарного шуму детектора. Таким чином, значення, знайдені для різних експериментальних крапок, відрізняються від значення, використаного в прикладі.
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009