Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Способи порівняння теорії
У другому випадку сигнал може з'явитися в одному з тинтервалов.
Можна запропонувати різні способи порівняння теорії статистичних рішень із експериментом. При цьому правдоподібно припущення про універсальність вирішального правила.

Дійсно, ми показали, що різні критерії приведуть до одного й тому ж вирішальному правилу: порівняння відносини правдоподібності А, з порогом ДО0. Маючи на увазі універсальність вирішального правила, можна припустити, що спостерігач використовує це вирішальне правило. Зрозуміло, не можна вважати таке припущення щирим. Воно є лише правдоподібним.

Однак залишаються одні принципові труднощі, яку потрібно перебороти: необхідно вказати спосіб оцінки порога до0, яким користується спостерігач. Коли, наприклад, конструюється приймач для ухвалення оптимального рішення, то не виникає ніяких труднощів при визначенні порога.

Знаючи ціни й апріорні ймовірності, можна визначити значення порога, користуючись формулою для стратегії. Коли ми маємо справу з обсмоктувати системою, то ситуація стає зовсім іншою. Якщо навіть прийняти, що вирішальне правило є правило відносини правдоподібності, то залишається зовсім неясним, яке значення порога використовується цією системою.

Формула, мабуть, уже незастосовна, тому що неясно, які ціни формуються в системи на підставі інструкцій, що даються їй експериментатором. Від нас вислизає механізм формування цін за правильні й неправильні рішення на підставі інформації, що надходить із зовнішнього середовища

Такий механізм, мабуть, є у всякій обсмоктувати системі. Існує чудова характеристика процесу рішення, що дозволяє експериментально визначити поріг, що використовує система. Це відкриває принципово нові можливості для перевірки теорії й взагалі для дослідження обсмоктувати систем. Якщо спостерігач використовує для прийняття рішень відношення правдоподібності, але поріг вибирає неоптимальним, то він застосовує неоптимальну стратегію (для даних умов).
Стр. статті: 1 2 3
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009