Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Статечна шкала Стивенса
Так при проведенні досвідів для одержання шкали сонов, а при проведенні досвідів для одержання шкали мелова 0. У досвідах по розподілі на категорії значення показника а виходить менше, ніж у досвідах по безпосередній оцінці величини стимулу. Очевидно, варто очікувати, що експерименти на аналізаторі однієї модальності в різних умовах приведуть до різних показників а.

Таке припущення здається природним, тому що існує неєдиний спосіб рішення однієї й того ж завдання. При цьому виходять різні функції про , що характеризують власні шуми обсмоктувати системи. Зрівняємо тепер отримані шкали: відносини правдоподібності, логарифмічну й статечну. Насамперед варто помітити, що логарифмічна й статечна шкали можуть бути отримані зі шкали відносини правдоподібності при відповідній функції a. Для логарифмічної шкали варто використовувати лінійну функцію a, а для статечної - статечну функцію a.

З погляду теорії статистичних рішень статечну й логарифмічну шкали варто визнати еквівалентними, тому що функції Ms і s1_ot, мабуть, зв'язані монотонним перетворенням. Тому рішення всіх завдань виявлення в цих двох сенсорних просторах виявляються тотожними. Проте відчуття однакових збільшень стимулів різні через різні власні шуми. Нарешті, варто зупинитися на одній важливій відмінності шка-лы відносини правдоподібності від логарифмічної й степеннбй шкал

Шкала відносини правдоподібності є найбільш загальною шкалою. Дійсно, логарифмічна й статечна шкаль Г задаються монотонно зростаючими функціями стимулу. Ця залежність від величини стимулу здається природної, тому що більшим збільшенням стимулу повинні відповідати більші збільшення відчуттів. Обидві шкали лише нерівномірно деформують простір стимулів

Однак при рішенні більше складних завдань у просторі відчуттів, очевидно, можна припустити існування немонотонної залежності збільшення відчуття від збільшення стимулу. Таку можливість надає шкала відносини правдоподібності. Але таку залежність не можна одержати, логарифмічну й статечну шкали
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009