Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Теорія енергетичного детектора
Енергетичний детектор може служити моделлю системи для сприйняття звукових сигналів. Крім того, енергетичний детектор виявляється корисним для ілюстрації ефективності застосування теорії статистичних рішень до довільних систем виявлення. Ідея енергетичного детектора пов'язана з теорією слухового аналізатора Гельмгольца (резонансна теорія слуху).

Пізніше ця ідея ще раз використовувалася Флетчером у роботі, присвяченій критичній смузі частот. Він установив, що існує критична ширина спектра шуму, що маскує корисний сигнал, рівна 60 гц. Причому збільшення цієї ширини смуги вже не робить впливу на виявлення сигналу. Цей експеримент наводить на думку про існування смугового фільтра.

Після роботи Флетчера дослідженням енергетичного детектора займався ряд дослідників. Визначаються РХ і М-Функції детектора. На підставі оцінки внутрішнього шуму детектора дається оцінка критичної смуги детектора, що виявляється близької до 60 гц.

Опис енергетичного детектора. Він складається зі смугового фільтра зі смугою пропущення 2ш и с прямокутною частотною характеристикою, квадратичного детектора й інтегратора. Квадратичний детектор виконує операцію й2 - сигнал на виході смугового фільтра). На виході детектора спостерігається енергія G сигналу й, що містить частоти в смузі. Статистика G є випадковою величиною, що залежить від випадкової функції u. РХ і М-Функції енергетичного детектора.

Для того щоб одержати РХ і М-Функції енергетичного детектора, необхідно знати апостеріорні щільності ймовірності статистики G при різних сигналах х на вході детектора. Виявляється, що апостеріорні щільності й відповідають розподілу X2 з 2і Г ступенями волі. При звичайних використовуваних інтервалах спостереження. При цьому умові розподіл з достатньою точністю апроксимується нормальною щільністю. Для нормальних апостеріорних плотностей РХ і М-Функція визначаються рівняннями які випливають із.
Стр. статті: 1 2
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009