Теорії статистичних рішенні
Основні поняття
Дискретні процеси
Психофізичні закони
Енергетичний детектор
Відомості з теорії ймовірностей
Поняття оптимальності Поняття оптимальностіПочаток оптимальності. Порівняння апостеріорних імовірностей гіпотез для вибору однієї з них привело до вирішального правила виду. Правило використовує поріг...
Контактні дані Москва, Смольна вул., 10А
Телефон: +7 (495) 559 79 66
Телефон: +7 (495) 600 88 55
Сенсорний простір Сенсорний простірОднак сенсорний простір є в такому ж ступені реальним, як і простір стимулів, тому що є відбиттям останнього. Побудова такого простору становить одну з основних завдань психофізики й одержало назву шкалирования. Перша...
Теорія високого порога Теорія високого порогаПередбачається, що є досить високий постійний стимульный поріг. Він розташований приблизно на відстані Зап вище за середнє значення власного шуму системи. Шум дуже рідко перевищує такий поріг, тому щира ймовірність фіктивних тривог...


Теорія високого порога
Таким чином, теорія високого порога в першому наближенні правильно відбиває реальну ситуацію. При порівнянні РХ теорії високого порога з експериментальними даними виявляється гарний збіг в області значень р и р, близьких до одиниці, і значне розходження в області малих значень імовірностей. Це дозволяє припустити, що основна гіпотеза про незалежність механізмів влучення й фіктивних тривог лише грубо відбиває дійсну ситуацію.

Теорія низького порога. Існують три різновиди теорії низького порога. Одна з них майже аналогічна теорії високого порога, різниця лише в тім, що поріг обраний нижче, ніж поріг у теорії високого порога. Внаслідок їхньої близькості ми не будемо зупинятися на аналізі цієї теорії.

Для того щоб зрозуміти модель Люса, потрібно подивитися, наскільки добре вона відповідає результатам різних експериментів. Розглянемо модель в умовах більших значень корисного сигналу s. При цих умовах, як уже вказувалося, модель повинна забезпечувати, при збільшенні величини стимулу s, зменшення ймовірності фіктивної тривоги й збільшення ймовірності влучень.

При зростанні величини стимулу s = збільшується величина. Це відповідає переходу з однієї РХ на іншу. При таких переходах зменшується qn і одночасно збільшується інтенсивність сигналу, тому що зросте, що в моделі Люса рівносильно збільшенню сигналу s. При переході з однієї РХ на іншу уздовж прямій а-а, що з'єднує крапки зламу РХ, поріг залишається незмінним

При цьому ймовірність фіктивних тривог падає, а ймовірність влучень росте. Від пояснюється відносним зменшенням математичних очікувань і збільшенням внаслідок зменшення qn і збільшення. Таким чином, навіть при фіксованому порозі модель Люса забезпечує якісні збіги з експериментом. Поріг може приймати всього два значення, у той час як приймає безліч значень в інтервалі. Дійсно, нехай параметри, qn задані.

Тоді визначена одна крива сімейства РХ. Цій кривій відповідають два значення порога ДО0: більше значення порога - лівому прямолінійному відрізку РХ, менше значення її правому відрізку
Стр. статті: 1 2 3 4
Закон Вебера Закон Вебера М-Функція як характеристика диференціальної чутливості. Значення М-Функції не вичерпується характеристикою абсолютної чутливості детектора. Вона може також використовуватися (і в цьому, бути може, її основне значення) для характеристики...
Проблема шкалирования Проблема шкалированияПростір відчуттів. Шкалирование. Здатність людини до відчуття можна зрівняти з виміром фізичної величини. Якщо ви вимірюєте приладом фізичну величину, то остання ніколи не може бути обмірювана точно. Будь-який як завгодно зроблений прилад...
Copyright (c) 2009